– Sản phẩm lắp đặt được ASNWINDOOR đảm bảo chính xác về tất cả nội dung được thống nhất theo Hợp đồng ký kết.

– Vật liệu, kích thước, hình dáng, màu sắc tương đồng với tất cả sản phẩm, đúng như mẫu trình chủ đầu tư, khách hàng duyệt. Cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng của vật liệu theo đơn hàng.

– Thời gian giao hàng: Giao hàng đúng thời gian được ký kết trong Hợp đồng và khi nhận được ô chờ hoàn thiện.

– Thời gian lắp đặt: ASNWINDOOR sẽ thông báo đến khách hàng về thời điểm có thể bắt đầu tiến hành việc lắp đặt. Thời gian lắp đặt thực hiện theo tiến độ hoàn thành ô chờ của khách hàng.

– Địa điểm hàng hóa, tiến độ, cách thức thực hiện công việc: ASNWINDOOR chịu chi phí phương tiện và chi phí vận chuyển đến điểm chỉ định của khách hàng và hoàn thành các hạng mục thi công theo Hợp đồng ký kết.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ

Đăng ký ngay để nhận tư vấn từ ASN